top of page

קוסטה ריקה - סקירה עולמית על זכות ההצבעה מחו"ל


עובדות נוספות מענינות:

  • קוסטה ריקה נחשבת לדמוקרטיה האיתנה והותיקה ביותר באמריקה הלטינית למרות הבעיות הכלכליות וחברתיות איתם היא מתמודדת.

  • זכות ההצבעה מחו"ל עברה בחקיקה בשנת 2010 ומומשה לראשונה בשנת 2014. יחד עם זאת, מדובר אך ורק בבחירות המרכזיות לנשיאות ולא בבחירות מקומיות.

  • שיטת הבחירות שלהם לנשיאות כוללת שני סבבים. על המתמודד לנשיאות לזכות בלפחות 40% מהקולות כדי לעבור לסיבוב השני שרק לאחריו הבחירות מוכרעות. במידה ואין אף מתמודד שמנצח בסיבוב הראשון, הסיבוב השני יתקיים בין שני המתמודדים שקיבלו את מירב הקולות.

  • המדינה הקטנטנה מחולקת לשבעה מחוזות שמתוכם נבחרים 57 חברי פרלמנט.

  • המפלגות נדרשות להציג רשימות שבהן חלוקה שוויונית בין גברים ונשים, ומתוך כך, על שלוש או ארבע מהרשימות האזוריות של כל מפלגה להיות תחת מנהיגות נשית.


bottom of page