top of page

סקירה עולמית על זכות ההצבעה מחו"ל - קנדה


מידע נוסף:

  • הצבעה של אזרחים קנדיים מחוץ לגבולותיה אושרה לראשונה בשנת 1995 עם ההגבלה שהזכאות הזו נמשכה חמש שנים בלבד. אולם בית המשפט העליון הכריע ב-2019 שהגבלה זו אינה חוקתית ונכון להיום, כל אזרח קנדי, אשר התגורר בזמן כלשהו בקנדה, יכול להצביע מחו"ל ללא הגבלת זמן.

  • על כל אזרח המתגורר בחו"ל להרשם ב"מאגר המצביעים הבינלאומי" (International Register of Electors). במידה ולא עשו זאת עליהם להרשם לבחירות באמצעות טופס מקוון, בדואר או בפקס.

  • מכיוון שקנדה מחולקת למחוזות והקולות של הבוחרים מתחלקים לפי המחוזות, הוחלט שקולו של המצביע מחו"ל ירשם תחת המחוז בו הוא התגורר לאחרונה.


bottom of page