top of page

איטליה - זכות הצבעה של אזרחים בתפוצותעובדות מעניינות:

  • באיטליה, אחת הדמוקרטיות עם ההיסטוריה העשירה ביותר בתחום, ישנו שיח עירני בנוגע לשיטת הבחירות, ביחס לאזרחים בתפוצות ובכלל. בשנים האחרונות הועברו מספר חקיקות ועידכונים שיטת הבחירות ואף את מספר הנציגים. נכון להיום ישנם 630 חברי פרלמנט ו315 חברי סנאט. יחד עם זאת, ב-21 לספטמבר 2020 עבר חוק במסגרתו צמצמו משמעותית את מספר החברים בפרלמנט ובלשכת הצירים ל 400 ו-200 בהתאמה. השינויים יחולו לאחר הבחירות הבאות שצפויות להתקיים לכל המאוחר במאי 2023.

  • באיטליה מנהיגים שיטת בחירות "מקבילה". כשליש מהנציגים נבחרים בשיטה "רב ממדית" ושני שליש במערכת פרופורציונלית הדומה באופיה לבחירות בישראל. שתי השיטות פועלות באופן דומה בבחירות לסנאט ולפרלמנט.

  • איטליה מקצה כ-18 נבחרים בסך הכל לייצוג איטלקים בחו"ל. 12 מתוכם פעילים בלשכת הצירים ו6 בפרלמנט. מכיוון שבאיטליה השיטה היא מחוזית, גם את האזרחים האיטלקים החיים בתפוצות חילקו למעשה לארבעה מחוזות: אירופה, דרום אמריקה (וישנן שתי מפלגות המייצגות את האיטלקים בד.אמריקה, ייצוג מכובד מאוד!), צפון ומרכז אמריקה, ואפריקה, אסיה, אנטרטיקה ואזור האוקיינוס השקט.

  • זכות ההצבעה לאזרחים מחו"ל ניתנה ב-2001. עד אז אזרחים איטלקים התבקשו להגיע לאיטליה על מנת להצביע, וכדי לעודד אותם לעשות זאת, הם זכו לתחבורה חינם בתוך איטליה. אולם, התברר שהטבה זו לא פתרה את הקושי להגיע עבור חלקם הגדול של האיטלקים, רבים השוהים באמריקות ובאזורים מרוחקים שלא איפשרו להם להגיע ולממש את זכות ההצבעה.

  • הפעם הראשונה שאיטלקים מימשו את אפשרות ההצבעה מחו"ל הייתה בשנת 2003.

  • ב-2016 נעשה נסיון לבטל את הקצאת הנבחרים המייצגים את האיטלקים בחו"ל, כך שכל האיטלקים באשר הם יבחרו נציגים לפי המחוזות בתוך איטליה. ההצעה נדחתה על ידי האיטלקים. יחד עם זאת, רוב האיטלקים השוהים בחו"ל הצביעו בעדה!

bottom of page