top of page

קלפיות לתושבים ישראלים העובדים, לומדים ומטיילים בחו"ל

Image by Glen Carrie

אנו קוראים לממשלת ישראל לאפשר לאזרחים ישראלים, השוהים בחו"ל אשר הינם גם תושבי ישראל, לממש את זכותם הדמוקרטית גם מחוץ לישראל. 

עקב מגפת הקורונה, אוכלוסייה לא קטנה של ישראלים השוהים זמנית בחו"ל (למשל - סטודנטים הלומדים בחו"ל, עובדים ברילוקיישן ומטיילים) מנועה מלממש את זכותה הדמוקרטית להצביע.  

מכיוון שחלק נכבד מאזרחי ישראל מנהל אורח חיים גלובלי, התואם את המציאות של ימינו, יש לעדכן את נהלי ההצבעה כך שיספקו פתרון בדומה לרוב המדינות הדמוקרטיות בעולם, וימנע נזק מהותי לזכותם הדמוקרטית. 

ידעתם למשל, שכ-60% מהרופאים המצטרפים למערכת הבריאות הישראלית השלימו את לימודיהם בחו"ל? לימודי הרפואה נמשכים בממוצע 6 שנים.

האם תקופת הלימודים הופכת רופאים שלמדו בחו"ל לפחות ישראלים? לא יתכן שהם ישראלים מספיק כעת כדי לטפל במדינה שלמה בזמן מגפה אבל לא היו מספיק ישראלים כדי להצביע בבחירות בזמן לימודיהם בחו"ל. לא יתכן שסטודנטים יהיו מספיק ישראלים כדי לטפל בנו או בבני משפחתינו בעוד כמה שנים אבל לא מספיק ישראלים כרגע כדי להשפיע על עתידה של המדינה. 

נכון להיום, אזרחים ישראלים, שהינם גם תושבים, המשלמים ביטוח לאומי וביטוח בריאות ככל תושב ישראלי אחר, אינם יכולים לממש את זכותם הדמוקרטית להצביע כל עוד הם שוהים בחו"ל. ההצבעה בחו"ל מתקיימת בנציגויות השונות אך זמינה אך ורק לשליחים רשמיים ובני משפחותיהם.  

אנו דורשים להכיר בכך שחובתה של המדינה לאפשר לאזרחים ישראלים אשר הינם תושבים רשומים בישראל, ונמצאים זמנית בחו"ל, לממש את זכותם הדמוקרטית להכריע על עתידם ועתיד ביתם. בפרט כאשר מדובר בתקופה שבה ישנן מגבלות תנועה קשות וריבוי מערכות בחירות.

.

 

תמצית דרישותינו בקצרה:

  • זכות הצבעה בנציגויות בחו"ל לאזרחים ישראלים שהינם גם תושבים

  • ניתן לממש את זכות ההצבעה הזו יחסית בקלות על-ידי הוספת קולות התושבים הללו למעטפות הכפולות הנשלחות מהנציגויות כבר עכשיו. 

  • לשם כך יש להתארגן מראש, ע"י:

    • הרשמה מראש להצבעה לפני מועד הבחירות. במעמד ההרשמה תימסר כתובת המצביע, לטובת שליחת מעטפת הצבעה לביתו על ידי הנציגות הדיפלומטית הקרובה למקום מגוריו.

    • קבלה ושליחה של המעטפה לנציגות הקרובה, על מנת שמעטפה זו תוכל להיות חלק מהמעטפות הכפולות הנשלחות לארץ בתום יום ההצבעה. 

    • פתרונות נוספים אשר ייבחנו בהמשך. 

חשוב לציין שהנושא עלה לדיון מספר פעמים בעבר, ואנו מאמינים שהיום הוא רלוונטי יותר מאי פעם. זאת משום שאנחנו נמצאים בתקופה יחודית, הן מבחינת המגפה המשתוללת ושוללת מתושבים רבים זכות תנועה חופשית, והן משום שמערכות הבחירות מתקיימות בתכיפות גבוהה.

חתמו עכשיו על העצומה וקחו חלק במאבק שיחזק ויעשיר את המרקם הדמוקרטי של ישראל, ויקדם אותה לעידן המודרני, יחד עם מרבית מדינות העולם. 

שלחו מייל לועדת הבחירות בדרישה לאפשר לכם להצביע

Payment Methods
bottom of page