top of page

ישראלים ללא גבולות

במפגש נשתף אתכם בחזון הארגון החדש, בפעילות הקמפיין הנוכחי, בתוכניות שלנו ובחזון שלנו לעתיד. 

 מפגשי הזום הקרובים יתקיימו:

The chosen one copy.png

בנוסף, ניתן ליצור איתנו קשר באימייל: voteabroadisrael@gmail.com. נשמח לענות בכל עניין ונושא. 

ההתארגנות

אנחנו קבוצה של ישראלים המתגוררים ברחבי העולם. חלקנו חיים מחוץ לישראל באופן זמני וחלקנו בדרך קבע, אבל המשותף לנו הוא שאנחנו רואים בישראל בית ורוצים לתרום לדמוקרטיה הישראלית. 

בחרנו את השם "ישראלים ללא גבולות" משום שלזהות הישראלית אין גבול פיזי: אנחנו חיים בקהילות ישראליות, מדברים עברית, צורכים חדשות ותרבות ישראלית, ומבקרים בישראל.

אנחנו מעוניינים להגדיר מחדש את היחסים בין ישראל לבין הפזורה הישראלית בעולם, ולבחון מחדש את הזהות הישראלית העכשווית בעולם של גלובליזציה כלכלית ותרבותית. נקדם דיאלוג שמכיר בחשיבותם של ישראלים המקיימים חיי קהילה ישראלים ברחבי העולם, ובשימור הקשר איתם

קמפיין ישראלים מצביעים בחו"ל

בחודשים האחרונים פעלנו כדי ליזום חקיקה שתעדכן את חוק הבחירות לכנסת (משנת 1969) ותאפשר לישראלים השוהים בחו"ל זמנית, עד חמש שנים, להצביע בבחירות לכנסת ממקום מושבם מחוץ לישראל. החתמנו אלפי אנשים על עצומה, הקמנו אתר, יצרנו מפגשים עם תכנים מרתקים בתחום הדמוקרטיה והזהות הישראלית, ואנחנו עובדים כעת על נייר עמדה מפורט שיכלול טיוטה להצעת חוק.

ישראל נוקטת באמצעים מרחיקי לכת כדי להבטיח שכל האזרחים יוכלו להצביע בבחירות. יום הבחירות הוא יום שבתון והמדינה דואגת לקלפיות נגישות לנכים, לאסירים, למאושפזים בבתי חולים, לנציגים רשמיים בחו"ל ולימאים, לתחבורה ציבורית ממומנת ועוד. היא איננה יכולה להרשות לעצמה להדיר קבוצות שלמות של סטודנטים, אנשי עסקים, אקדמאים, מטיילים ומשפחות ברילוקיישן. 

חוסר השוויון הקיים בחוק היום מעוות את תוצאות הבחירות: ישראלים בעלי אמצעים יכולים לממש את זכותם הדמוקרטית, בעוד שישראלים ללא אמצעים מודרים. 

רוב המדינות בעולם כבר התאימו את עצמן לעידן הגלובליזציה, עכשיו תורנו.   

חקיקה שמכירה בחלקם האינטגרלי של ישראלים השוהים מחוץ לישראל בדמוקרטיה הישראלית הינה צעד ראשון חיוני ביצירת דיאלוג חדש ופורה בין הישראלים בתפוצות לבית.

נשמח לשמוע מכם, כיצד הייתם רוצים לראות את היחסים של ישראל עם התפוצות מתפתחים ואיזה חלק הייתם רוצים לקחת בתהליך הזה.
bottom of page