top of page

מקורות מעניינים

נייר העמדה של ישראלים ללא גבולות - מוזמנים לחתום עליו ולשתף אותו

1.

שלבי חקיקה - חקיקה פרטית לעומת ממשלית, קריאה טרומית, ראשונה, שניה ושלישית. 

2.

במסמך מחקר מנושא הצבעת ישראלים בחו"ח של המכון למדיניות העם היהודי

3.

מסמך של המכון הישראלי לדמוקרטיה - הצבעת אזרחים ישראלים מחו"ל

4.

כתבה בנושא הצעת החוק שקודמה ב-2016 מאתר וואלה: "הצעת חוק שתאפשר לישראלים בחו"ל להצביע בבחירות חוזרות לכנסת"

5.

הצעת חוק של חבר הכנסת משה ארנס - תיקון - הצבעה ע"י אזרחים מחוץ לארץ - 2001

6.

מי זכאי להצביע לכנסת - אתר כל זכות

7.

הגדרת תושבות ישראלית - אתר כל זכות. 

8.

שאלון לקביעת תושבות לשוהה בחו"ל של המוסד לביטוח לאומי.

9.

10.

bottom of page