top of page

העצומה

מספר חתימות נוכחי:

יעודכן אוטומטית

מטרה:

מטרה:

אנו קוראים לממשלת ישראל לאפשר לתושבי ישראל השוהים בחו"ל לממש את זכותם הדמוקרטית גם מחוץ לישראל.

חתימתך התקבלה. תודה!

הוסיפו את חתימתכם

אלפי תושבים ישראלים השוהים בחו"ל אינם יכולים לממש את זכותם הטבעית הדמוקרטית להשתתף בבחירת נציגיהם לכנסת. 

חלק נכבד מאזרחי ישראל מנהל אורח חיים גלובלי, התואם את המציאות של ימינו, ויש לעדכן את נהלי ההצבעה כך שיספקו פתרון בדומה לרוב המדינות הדמוקרטיות בעולם.

עשרות אלפי סטודנטים שוהים בחו"ל וחוזרים לארץ עם ידע וכישורים הנדרשים לקידום החברה הישראלית. 60% מהרופאים הישראלים השלימו לימודים בחו"ל. אנשי הייטק מרימים את קרנה של ישראל בעולם העסקים הבינלאומי ומטיילים ישראלים שוהים בכל קצוות תבל, ושבים לישראל לאחר תקופה. 

לא ייתכן שנדיר אותם מהחברה הישראלית בשנת 2022.

משבר הקורונה הבהיר לנו שהמצב דורש תיקון דחוף. לא ייתכן שישראלים בעלי משאבים כספיים וגמישות בזמן יוכלו להגיע לישראל להצביע אבל אחרים, השוהים זמנית מחוץ לישראל, לא יוכלו עקב עקרון הריתוק לקלפי. זה חוטא עמוקות לעקרון השוויון אל מול החוק, עקרון שהוא בלב לבו של הדמוקרטיה.

עלינו להגן על הדמוקרטיה הישראלית ולדאוג שהיא תצעד אל תוך המאה ה-21 ביחד עם שאר העולם.

למעלה מ-75% ממדינות העולם כבר מאפשרות הצבעה מחו"ל של אזרחיהם. הגיע הזמן שגם אנחנו. 

 

נכון להיום, אזרחים ישראלים, שהינם גם תושבים, המשלמים ביטוח לאומי וביטוח בריאות ככל תושב ישראלי אחר, אינם יכולים לממש את זכותם הדמוקרטית להצביע כל עוד הם שוהים בחו"ל. ההצבעה בחו"ל מתקיימת בנציגויות השונות אך זמינה אך ורק לשליחים רשמיים ובני משפחותיהם.  

אנו דורשים להכיר בכך שחובתה של המדינה לאפשר לאזרחים ישראלים אשר הינם תושבים רשומים בישראל, ונמצאים זמנית בחו"ל, לממש את זכותם הדמוקרטית להכריע על עתידם ועתיד ביתם.

שם של האחרון שחתם

חתימה אחרונה:

מדינה אחרונה ממנה חתמו

שם
ארץ מגורים

האחרונים שחתמו

from backend

bottom of page