top of page
2281_10411814_0.jpg

אודותינו

אנחנו קבוצה של ישראלים המתגוררים בחו"ל, בארה"ב, באירופה ובאוסטרליה. הזיקה שלנו לישראל חזקה, אנחנו ממשיכים להצביע במערכות הבחירות, משפחותינו מתגוררות בישראל ולחלקנו עסקים ובתים שם. 

בימים אלה, הגיע העת להבנה רחבה ומעמיקה יותר של הזהות הישראלית, ושל התפקיד של ישראלים בתפוצות בתוך המארג החברתי של ישראל. זאת, לאור המאפיינים הגלובליים של הכלכלה העולמית שישראל לוקחת בה חלק אקטיבי. 

לשם כך החלטנו לפעול יחד. 

הצטרפו אלינו: 

  • Mailchimp-logo
  • Facebook
bottom of page